Giỏ hàng

0 sản phẩm

111343328499263_990x373.jpg 021858671396282_990x373.jpg 575991740486304_990x373.jpg 762135366937535_990x373.jpg 142968785157430_990x373.jpg 187102141919823_990x373.jpg 533542414109785_990x373.jpg 007738427888717_990x373.png 881707922256301_990x373.jpg 628162917339789_990x373.jpg

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm : MỠ BÔI TRƠN CHO BAO LỤA LOẠI TỐT KLUMBER do Bỉ sản xuất . là loại mỡ chịu nhiệt cao cấp từ -30 ¨c 

  • Mã sản phẩm : MỠ BÔI TRƠN CHO BAO LỤA LOẠI TỐT KLUMBER DO Bỉ SảN XUấT . Là LOạI Mỡ CHịU NHIệT CAO CấP Từ -30 ¨C  250 ¨C Sử DụNG RấT TốT CHO CáC LOạI MáY IN Có TốC độ IN NHANH – MADE IN BELGIUM
  • Mô tả : MỠ BÔI TRƠN CHO BAO LỤA LOẠI TỐT KLUMBER do Bỉ sản xuất . là loại mỡ chịu nhiệt cao cấp từ -30 ¨c  250 ¨c Sử dụng rất tốt cho các loại máy in có tốc độ in nhanh – Made in Belgium
  •   Lượt xem : 545
  •   Giá : 60,000đ
  • Mua ngay
  • Nội dung
  • Bình luận