Giỏ hàng

0 sản phẩm

111343328499263_990x373.jpg 021858671396282_990x373.jpg 575991740486304_990x373.jpg 762135366937535_990x373.jpg 142968785157430_990x373.jpg 187102141919823_990x373.jpg 533542414109785_990x373.jpg 007738427888717_990x373.png 881707922256301_990x373.jpg 628162917339789_990x373.jpg

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm : FILM FAX PANASONIC KX-FA54E (01 hộp 02 cuộn – Made in Malaysia) Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 14

  • Mã sản phẩm : FILM FAX PANASONIC KX-FA54E (01 HộP 02 CUộN – MADE IN MALAYSIA) FILM MựC DùNG CHO MáY FAX KX-FP 141. FP145. FC 241. FC 238 (1 CUộN DàI 35M. IN 105 TRANG).
  • Mô tả : FILM FAX PANASONIC KX-FA54E (01 hộp 02 cuộn – Made in Malaysia) Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 141. FP145. FC 241. FC 238 (1 cuộn dài 35m. in 105 trang).
  •   Lượt xem : 169
  •   Giá : 130,000đ
  • Mua ngay
  • Nội dung
  • Bình luận