Giỏ hàng

0 sản phẩm

111343328499263_990x373.jpg 021858671396282_990x373.jpg 575991740486304_990x373.jpg 762135366937535_990x373.jpg 142968785157430_990x373.jpg 187102141919823_990x373.jpg 533542414109785_990x373.jpg 007738427888717_990x373.png 881707922256301_990x373.jpg 628162917339789_990x373.jpg

PRODUCT LIST

028.38306697

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm : Chip Xerox CP115w/ CP116w/CP118w/CP119w/CM115w/ CM116w / CM118w/ CP225w/ CP226w/CP228w/ CM225w/ CM22

  • Mã sản phẩm : CHIP XEROX CP115W/ CP116W/CP118W/CP119W/CM115W/ CM116W / CM118W/ CP225W/ CP226W/CP228W/ CM225W/ CM225FW/CM226W/CM228W
  • Mô tả : CT202264 CRU Black, CT202265 CRU Cyan, CT202266 CRU Magenta, CT202267 CRU Yellow,
  •   Lượt xem : 658
  •   Giá : 40,000đ
  • Mua ngay
  • Nội dung
  • Bình luận