Giỏ hàng

0 sản phẩm

111343328499263_990x373.jpg 021858671396282_990x373.jpg 575991740486304_990x373.jpg 762135366937535_990x373.jpg 142968785157430_990x373.jpg 187102141919823_990x373.jpg 533542414109785_990x373.jpg 007738427888717_990x373.png 881707922256301_990x373.jpg 628162917339789_990x373.jpg

028.38306697

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm : Chip Xerox C2200/C3300DX/C2201(BK/C/M/Y)

  • Mã sản phẩm : CHIP XEROX C2200/C3300DX/C2201(BK/C/M/Y)
  • Mô tả : Chip Xerox C2200/C3300DX/C2201(BK/C/M/Y) CT350670 CRU Black CT350671 CRU Cyan CT350672 CRU Magenta CT350673 CRU Yellow
  •   Lượt xem : 266
  •   Giá : 110,000đ
  • Mua ngay
  • Nội dung
  • Bình luận